CSR signaalbrief cybersecurity arbeidsmarkt

Terugdringing van de tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt moet een onomwonden prioriteit zijn voor alle betrokken ministeries en daarbij is gecoördineerde actie nodig in publiek-privaat-wetenschappelijke samenwerking. Dat stelt de Cyber Security Raad (hierna de raad) in een signaalbrief aan de nieuwe minister van Economische Zaken.

De raad reageert met deze signaalbrief op de recente Kamerbrief van de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de krapte op de arbeidsmarkt voor cybersecurity. De raad stelt dat om succesvol te zijn, initiatieven die de Kamerbrief noemt moeten aansluiten op bestaande initiatieven binnen het bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen.

Het terugdringen van de tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt is cruciaal voor de digitale weerbaarheid en de strategische digitale autonomie van Nederland. De raad ziet een aantal obstakels die de groei van cybersecurity personeel én docenten in de weg staan en is bezorgd over het ontbrekende budget dat nodig zal zijn voor de opvolging van het onderzoek.

De raad zal de opvolging van de activiteiten in de kamerbrief nauwgezet blijven volgen.