Informatievoorziening en databescherming

De Cyber Security Raad is van mening dat alle organisaties in Nederland over actuele, betrouwbare en begrijpelijke informatie moeten kunnen beschikken om zichzelf weerbaar te maken tegen cyberaanvallen. Daarover heeft de raad in 2017 over de invoering van een Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van informatieknooppunten geadviseerd. In de praktijk blijkt de uitrol hiervan weerbarstiger dan gedacht. Er worden goede stappen gezet in de vorming van het LDS, maar het tempo moet omhoog en juridische obstakels moeten zo snel mogelijk uit de weg worden genomen. Ook wil de raad dat burgers en bedrijven digitaal beter worden beschermd door het ruimer ter beschikking stellen van veilige inlogmiddelen. Er moet een stelsel komen waarin burgers en bedrijven veilig digitaal zaken kunnen doen met zowel publieke als private diensten.