Internet of Things (IoT)

Nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT) ontwikkelen zich razendsnel en zijn een belangrijke drijfveer voor innovatie en economische groei. Slecht beveiligde IoT-toepassingen vormen een bedreiging voor onze veiligheid en privacy; ICT-producten en -diensten moeten veilig zijn. De handhaving en toezicht op zorgplichten in Nederland en daarbuiten is essentieel. De Cyber Security Raad wil dat hier in Nederland meer aandacht voor komt; de risico’s ervan moeten worden aangepakt om schade te beperken en voorkomen. Ook moet er wetgeving komen op het gebied van zorgplichten binnen de Europese Unie (en wereldwijd), die nu niet of nauwelijks op elkaar is afgestemd, en is Europese certificering wenselijk.