Nieuwe technologieën

Nieuwe of bestaande technologieën met nieuwe toepassingsmogelijkheden zijn niet meer weg te denken uit onze digitale samenleving. Deze kunnen en moeten een bijdrage leveren aan de cyberweerbaarheid van onze samenleving. Zonder de inzet van nieuwe technologieën kunnen we ons in de toekomst niet meer voldoende beschermen. De Cyber Security Raad vindt het belangrijk dat we in Nederland meer grip krijgen op nieuwe technologieën om de dreigingen tegen te gaan, maar zeker ook om te profiteren van alle kansen die de inzet van technologieën met zich meebrengen. Onze cyberweerbaarheid moet in de pas blijven lopen met de digitale stroomversnelling die we nu doormaken. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen Rijksoverheid, de lokale overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap, waarbij de overheid een stimulerende rol op zich moet nemen.