Onderwijs

De jeugd is onze toekomst: De Cyber Security Raad pleit daarom voor meer structurele aandacht voor digitale opvoeding in het onderwijs middels de invulling van het vak digitalisering in het nieuwe curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook moeten we het groeiende tekort aan cyberspecialisten in het bedrijfsleven tegengaan. Verder wil de raad dat universiteiten in de gelegenheid worden gesteld om aan de groeiende vraag van studenten te kunnen voldoen en numeri fixi-systemen te voorkomen. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen diverse universiteiten en het zoeken naar alternatieve onderwijsmethoden, alsook een actieve rol vanuit de overheid, politiek en het bedrijfsleven (via de grotere (IT-)brancheorganisaties.