Cyber security supply chain risicoanalyse 2015

In de ontwikkelde methodiek, beschreven in dit document, is een gelaagdheid aangebracht om inzichtelijk te maken welke risico’s, die voortkomen uit de informatieverwerkende systemen, een bedreiging vormen voor de bedrijfsprocessen. Risico’s in de bedrijfsprocessen kunnen uiteindelijk de continuïteit van de gehele supply chain verstoren. Om supply chain risico’s te verlagen zijn maatregelen nodig bij de (individuele) organisaties die deel uitmaken van de supply chain. Deze maatregelen kunnen zowel binnen de bedrijfsprocessen als binnen de systemen worden gerealiseerd.