CSR Urgentieverklaring 2023

In de CSR Urgentieverklaring 2023 roepen de leden van de Cyber Security Raad (hierna de raad) alle politieke partijen op om cybersecurity een prominente plek te geven in hun partijprogramma’s. De raad wil dat het aanstaande kabinet zich sterker inzet op cybersecurity en meer investeert hierin. De focus zou daarbij moeten liggen op meer regie op samenwerking (waaronder bestrijding van cybercrime en de veiligheid van industriële systemen), versterking van onze digitale autonomie en het stimuleren van kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie alsook versterking van het onderwijs.