Informerende brief van de Cyber Security Raad over (generatieve) AI en cybersecurity

Om meer helderheid te scheppen over de kansen en risico´s van (generatieve) AI in de context van cybersecurity, stuurde de raad onlangs een brief naar de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Tijdens het bezoek van de staatssecretaris aan de raad in juni 2023 kwam een aantal van deze onderwerpen ook aan de orde.