Informerende brief van de Cyber Security Raad over onderwijsversterking en kennisontwikkeling

Onlangs stuurde de Cyber Security Raad een brief over de uitdagingen rond onderwijsversterking en kennisontwikkeling voor cybersecurity naar de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De brief volgt op een bezoek van staatssecretaris van Huffelen aan de raad in juni 2023. Daarbij deelde de raad haar zorgen over het groeiend tekort aan cybersecurityspecialisten, en de noodzaak om cybersecuritykennis in Nederland te behouden en verder te versterken. Dit vraagt om gecoördineerde actie.