CSR signaalbrief cybersecurity arbeidsmarkt

Terugdringing van de tekorten op de cybersecurity arbeidsmarkt moet een onomwonden prioriteit zijn voor alle betrokken ministeries en daarbij is gecoördineerde actie nodig in publiek-privaat-wetenschappelijke samenwerking. Dat stelt de Cyber Security Raad (hierna de raad) in een signaalbrief aan de nieuwe minister van Economische Zaken.