CSR Magazine - Jaargang 2, nummer 2, januari 2016

In deze editie van het CSR Magazine:

  • Cyberveiligheid geeft een impuls aan de economie
  • Bescherming van de EU-instellingen tegen cyberdreigingen
  • Onze gegevens geven vorm aan wie we zijn
  • E-skills onmisbaar voor een Digital Single Market
  • Het Verdrag van Boedapest als kader
  • Belangrijke Amerikaanse ontwikkelingen voor Europa

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.