CSR Nieuwsbrief, nummer 2, juli 2019

De nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad (CSR) in de afgelopen drie maanden.