Rapport Verhagen 'De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity, Nederland digitaal droge voeten'

Nederland loopt voorop in de digitalisering. Dat brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Daarentegen vormt cybercriminaliteit een steeds grotere dreiging. Om de kansen te kunnen blijven benutten zijn acties noodzakelijk die de digitale wereld veilig en vertrouwd houden. Dat staat in het adviesrapport 'De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity, Nederland digitaal droge voeten' dat Herna Verhagen, CEO van PostNL, donderdag 6 oktober 2016 overhandigde aan minister-president Mark Rutte en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de overheid, bedrijfsleven en mensen thuis.

The English version of this publication is available on Cybersecuritycouncil.nl.