Reactie CSR op Cybersecuritybeeld Nederland 2018

CSR herkent zich in het beeld dat de omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland nog steeds aanzienlijk zijn en zich blijven ontwikkelen. De weerbaarheid staat onder druk door de complexiteit en connectiviteit van de digitale infrastructuur. Incidenten binnen Nederland en Europa hebben in de afgelopen jaren laten zien dat digitale aanvallen een grote impact op de samenleving kunnen hebben. Volgens de CSR onderstreept dit de noodzaak om te blijven investeren in onze digitale veiligheid.

Het gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat zien dat er sprake is van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van aanvallen en uitval kunnen groot en zelfs maatschappij-ontwrichtend zijn.

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) is samen met de onlangs verschenen Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) alsook de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III), een belangrijk instrument om de komende jaren in publiek, privaat én wetenschappelijk verband de cybersecurity van Nederland aan te pakken. Binnenkort zal de raad aanvullend advies op hierop uitbrengen. In dit advies geeft de raad aan waar de komende jaren de focus op moet liggen en welke onderwerpen nadere aandacht verdienen.