Nieuwe handreikingen voor het starten van cybersecurity-samenwerkingsverbanden

Onlangs heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) vier nieuwe handreikingen uitgebracht die organisaties helpen bij het starten van een cybersecurity-samenwerkingsverband. De eerste drie handreikingen hebben betrekking op het opzetten van een samenwerking binnen een sector, regio of keten. De vierde handreiking is bestemd voor incident response teams die al actief samenwerken. Zij kunnen met behulp van de handreiking doorgroeien naar een collectief Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft het belang van deze handreikingen. Samenwerking en informatie delen is essentieel om de digitale weerbaarheid van Nederland te verhogen.

In het CSR-advies ‘Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten, Advies inzake informatie-uitwisseling met betrekking tot cybersecurity en cybercrime’ pleitte de raad al voor een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten. Informatie over cybersecurity moet immers voor alle organisaties in Nederland op eenvoudige wijze toegankelijk zijn. ICT-structuren zijn vandaag de dag sterk met elkaar verweven: dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Om snel dreigingen te kunnen herkennen is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van belang.

De handreikingen zijn in samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) tot stand gekomen en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan één van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerking.