CSR Jaaroverzicht 2022

De Cyber Security Raad (hierna de raad) heeft vandaag het CSR Jaaroverzicht 2022 gepubliceerd. Dit overzicht biedt een weergave van de inzet van de raad in het afgelopen jaar. Eind augustus wordt het jaaroverzicht ook schriftelijk aangeboden aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid.

Het jaar 2022 was een jaar waarin het coronavirus steeds meer op de achtergrond raakte, maar er met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne weer een nieuwe crisis ontstond in Europa. Ook in Nederland ondervonden we hiervan de gevolgen en staan we op dit front op scherp, ook voor wat betreft onze digitale veiligheid. Aan het begin van het jaar werd ook het nieuwe kabinet geïnstalleerd en zijn de plannen gepresenteerd naar aanleiding van het coalitieakkoord, ook voor cybersecurity.

Meerjarenstrategie 2022-2025

Mede hierdoor geïnspireerd heeft de raad in 2022 de CSR Meerjarenstrategie 2022-2025 gepresenteerd. Deze vormt een stevige basis voor de werkzaamheden van de raad. De strategie bevat een overzicht van belangrijke cybersecurity-ontwikkelingen die effect hebben op een open, veilige en welvarende samenleving. Deze zijn vertaald naar een zestal thema’s die de leidraad vormen voor de activiteiten van de raad.

Adviezen en dialoog

Eén van de eerste resultaten uit de meerjarenstrategie is het advies over reële alternatieven voor het inperken van encryptie dat de raad in augustus 2022 heeft gepubliceerd. Op 15 september 2022 heeft de raad ook nader kennisgemaakt met de minister van Justitie en Veiligheid en met haar een dialoog gevoerd over het belang van cybersecurity. In het laatste kwartaal is gewerkt aan het advies van de raad ter versterking van de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS). Dit advies is in januari 2023 schriftelijk aan verschillende bewindspersonen aangeboden.

Internationaal georiënteerde activiteiten

Vraagstukken rond cyberweerbaarheid hebben een grensoverschrijdend karakter. De raad ging daarom ook in 2022 in dialoog met buitenlandse partners en stakeholders. Zo bracht de Amerikaan Chris Inglis, National Cyber Director en cybersecurity-adviseur van president Biden, samen met een delegatie van de Amerikaanse ambassade een bezoek aan een afvaardiging van de raad. Ook nam een delegatie van de raad deel aan een cyberdiner met vrouwelijke leiders uit het Amerikaanse cyberdomein. Daarnaast bezocht secretaris Raymond Doijen in 2022 namens de raad verschillende cybersecurity evenementen, waaronder een bijeenkomst van de Belgian Cyber Security Coalition.  

Evaluatieonderzoek en governance CSR

Naast alle inhoudelijke vraagstukken heeft de raad zich in 2022 ook beziggehouden met eigen veranderingen en verbeteringen. Het periodieke evaluatieonderzoek dat Berenschot in 2022 in opdracht van de raad heeft uitgevoerd en dat in 2023 is gepubliceerd, had een aantal belangrijke aanbevelingen. Daarnaast zijn veranderingen in de governance van de raad op komst die afgelopen jaar in de raad werden besproken. Dit is noodzakelijk om in waardevolle adviezen over cybersecurity te kunnen blijven voorzien en te blijven voldoen aan de wettelijke kaders waarbinnen de raad dient te functioneren. In 2023 wordt hier verdere opvolging aan gegeven.