Reactie CSR op de Defensie Cyber Strategie 2018

De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft het belang van de onlangs gepubliceerde Defensie Cyber Strategie; door de digitale afhankelijkheid zijn cyberaanvallen aantrekkelijk. De dreiging van statelijke actoren houdt aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en gebruiken digitale aanvallen om democratische processen te beïnvloeden. Met de Defensie Cyber Strategie ‘Investeren in digitale slagkracht voor Nederland’ wil het ministerie meer doen om buitenlandse staten die inbreken in computersystemen van bedrijven of overheden af te schrikken. De CSR heeft eerder dit jaar inhoudelijk advies gegeven voor de Defensie Cyber Strategie.

Cybersecurity van Nederland

De Defensie Cyberstrategie 2018 is samen met de eerder dit jaar verschenen Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA III) en de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS), een belangrijk instrument om de komende jaren in publiek, privaat én wetenschappelijk verband de cybersecurity van Nederland aan te pakken. De cyberstrategie van het ministerie van Defensie is opgesteld binnen de kaders van deze strategieën en draagt eveneens bij aan de uitvoering ervan.

Digitaal weerbaar

Het doel van de Defensie Cyber Strategie is om digitaal weerbaar te blijven en in Nederland de controle te houden over de eigen IT en wapensystemen. En om daarnaast landen en organisaties die de nationale veiligheid bedreigen te identificeren en digitale aanvallen te verstoren of af te schrikken. Het Defensie Cyber Commando neemt hiervoor defensieve én offensieve maatregelen. Voorwaarden die Defensie heeft opgenomen in haar strategie is onder andere personeel, kennisontwikkeling en innovatie. Zo onderzoekt Defensie de komende tijd mogelijke oplossingen voor het beter vinden, boeien en binden van cyberprofessionals, zowel militairen als burgers. Defensie wil onder andere uitwisselingsmogelijkheden binnen en buiten (inclusief marktpartijen) benutten om ervoor te zorgen dat de kennis van cyberprofessionals actueel blijft. De raad juicht dit initiatief toe, juist omdat er sprake is van een groeiende tekort aan cyberprofessionals.